Automatyczne czujki pożarowe FAP‑520 z udoskonaloną technologią LSN

Automatyczne czujki pożarowe FAP-520 łączą zalety ulepszonej technologii LSN z walorami estetycznymi wynikającymi z instalacji podtynkowej i możliwości dobrania koloru. Czujki zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem współpracy z modułową centralą sygnalizacji pożaru FPA-5000 o znacznie ulepszonych parametrach systemu LSN.
 • Nowoczesne superpłaskie wzornictwo
 • Gładka, wygodna do czyszczenia powierzchnia
 • Innowacyjny mechanizm mocowania
 • Wysoka niezawodność
 • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
 • Udoskonalona technologia LSN

Czujka FAP-520 jest dostępna w dwóch wersjach: jako czujka dymu bazująca na pomiarze rozproszenia światła lub jako czujka wielosensorowa, wyposażona w dodatkowy detektor gazowych produktów spalania. Czujki dostępne są w kolorze białym lub w wersji przezroczystej z kolorowymi wkładkami.
Podstawowe funkcje
Gładka powierzchnia oraz możliwość podtynkowego montażu czujek pożarowych FCP-500 pozwala na ich zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie estetyki wnętrz. Czujki te doskonale nadają się do pracy w miejscach o podwyższonym poziomie zapylenia. Czujki i pokrywy w wersji przezroczystej z kolorowymi wkładkami są dostarczane w komplecie z zestawem dwustronnie barwionych kolorowych pierścieni w 16 kolorach, pozwalających na indywidualny dobór koloru.
Technologia detekcji i przetwarzanie sygnału
Wszystkie czujki serii FAP-520 posiadają dwa detektory optyczne oraz detektor zabrudzenia. Wielodetektorowa czujka FAP-OC-520 wyposażona jest ponadto w detektor gazowych produktów spalania, stanowiący dodatkowy kanał detekcji.
Każdy detektor może zostać zaprogramowany przy użyciu oprogramowania RPS lub WinPara za pośrednictwem sieci LSN. Wszystkie sygnały pochodzące z poszczególnych detektorów czujki są nieustannie analizowane przez wewnętrzne układy elektroniczne i wzajemnie korelowane z wykorzystaniem algorytmów.
Połączenie detektorów optycznych i detektora gazu pozwala na zastosowanie czujki w miejscach, gdzie z racji wykonywanych prac występują niewielkie ilości dymu, pary lub kurzu. W takiej czujce alarm zostanie wyzwolony tylko wtedy, kiedy kombinacja sygnałów będzie odpowiadała określonej charakterystyce miejsca instalacji, wybranej podczas instalacji. Pozwala to uzyskać niezwykle wysoki poziom odporności na fałszywe alarmy. W przypadku zadymienia na poziomie 50% progu wyzwolenia alarmu urządzenie wysyła alarm wstępny (pokazywany w bazie danych zdarzeń centrali sygnalizacji pożaru).
Detektor optyczny (detektor dymu)
Detektor optyczny działa na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Diody LED wysyłają wiązkę świetlną pod określonym kątem w kierunku obszaru rozpraszania światła.
Podczas pożaru światło ulega rozproszeniu przez cząsteczki dymu. Rozproszone światło pada na fotodiody, które zamieniają informację o ilości światła na odpowiedni sygnał elektryczny.
Zakłócenia spowodowane światłem dziennym i sztucznym są filtrowane przez filtr optyczny światła dziennego, filtr elektroniczny, a także prostownik pracujący w pętli fazowej (stabilność oświetlenia otoczenia: „test olśnienia” DIN EN 54-7).
Diody LED i fotodiody detektora są kontrolowane indywidualnie przez układ elektroniczny czujki. Układ w trybie ciągłym wysyła niezależne od siebie kombinacje sygnałów, które idealnie odzwierciedlają poziom zadymienia, a jednocześnie pozwalają na odróżnienie dymu od zakłóceń (owady lub inne obiekty). Ponadto obliczana jest charakterystyka czasowa i wzajemna korelacja sygnałów z detektora optycznego w celu podniesienia skuteczności odróżnienia dymu od ewentualnych zakłóceń. Co więcej kontrola prawdopodobieństwa różnych sygnałów pozwala na wykrycie błędów, które mogą wystąpić w układach elektronicznych lub diodach LED.
Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)
Detektor gazu wykrywa głównie tlenek węgla (CO) wydzielany podczas spalania, ale także wodór (H) oraz tlenek azotu (NO).
Podstawowa metoda pomiaru polega na utlenianiu CO na elektrodzie i określeniu wielkości generowanego prądu. Wartość sygnału detektora jest proporcjonalna do stężenia gazu.
Detektor gazowych produktów spalania dostarcza dodatkowych informacji pozwalających skutecznie eliminować fałszywe alarmy. Detektor CO jest monitorowany poprzez pomiar jego pojemności wewnętrznej. Jeżeli pojemność wykracza poza założone wartości, w centrali sygnalizacji pożaru wyświetlany jest komunikat o błędzie. W takiej sytuacji czujka kontynuuje pracę wyłącznie jako czujka dymu, działająca na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Zależnie od długości czasu bezawaryjnej pracy detektora chemicznego (gazu), Czujka pożarowa FAP-OC 520 wyłącza detektory chemiczne (C) po pięciu latach działania. Czujka kontynuuje pracę jako detektor optyczny (O). W takim przypadku czujka powinna natychmiast zostać wymieniona, aby utrzymać wysoką niezawodność detekcji charakterystyczną dla czujki optyczno-chemicznej.
Detektor zabrudzenia
Poziom zabrudzenia powierzchni detektora jest nieustannie mierzony przez detektor zabrudzenia (6); wynik pomiaru jest poddawany ocenie i wskazywany w trzech poziomach na centrali sygnalizacji pożaru. Zabrudzenie powierzchni detektora pozwala na aktywne dostosowywanie wartości progowych (kompensacja wahań) i na wyświetlenie informacji o błędzie w przypadku silnego zabrudzenia.
Charakterystyka udoskonalonej sieci LSN
Czujki pożarowe serii 420 posiadają wszystkie cechy
ulepszonej technologii LSN:
 • Elastyczne struktury sieciowe, w tym „T-tapping” bezużycia dodatkowych elementów
 • Nawet do 254 elementów udoskonalonej sieci LSN w każdej pętli lub odgałęzieniu

Automatyczne czujki pożarowe FAP-520 z udoskonaloną technologią LSN | 3
 • Automatyczne lub ręczne adresowanie czujek za pomocą przełączników obrotowych, w każdym przypadku z lub bez funkcji automatycznego wykrywania
 • Zasilanie dołączonych elementów przez szynę LSN do 300 mA
 • Możliwość stosowania nieekranowanych kabli sygnalizacji pożarowej
 • Maks. długość kabla 1000 m
 • Kompatybilność z istniejącymi systemami LSN i centralami sygnalizacji pożaru.

Dodatkowo czujki pożarowe FAP-520 oferują wszystkie zalety technologii LSN. Skonfigurowana czujka dostarcza
następujących danych:
 • Numer seryjny
 • Stopień zabrudzenia elementów optycznych
 • Czas pracy
 • Bieżące wartości analogowe

Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.
Czujka posiada funkcję automonitorowania. Centrala sygnalizacji pożaru wyświetla następujące błędy:
 • Uszkodzenie elektroniki pomiarowej lub jednej z diod LED detektora optycznego
 • Silne zabrudzenie (zamiast fałszywego alarmu)
 • Uszkodzenie detektora CO (FAP-OC 520)

Pozostałe funkcje
Informacje o stanie czujki wskazywane są przez wyraźnie widoczną, dwukolorową diodę LED. W przypadku alarmu dioda LED miga na czerwono. Istnieje możliwość sterowania wyniesionym wskaźnikiem zadziałania czujki.
Wbudowane izolatory zwarć gwarantują zachowanie funkcjonalności pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia.
Innowacyjny sposób mocowania czujki umożliwia szybki montaż i wymianę. Zaleca się użycie specjalnego narzędzia FAA-500-RTL, przydatnego szczególnie przy pracach na dużych wysokościach.
Dostępne jest urządzenie testowe FAA-500-TTL wyposażone w magnes oraz inne akcesoria serwisowe pozwalające na wygodne testowanie czujek. Magnes wyzwala kontaktron, który przełącza czujkę w tryb testowy.

Wróć

Automatyczne czujki pożarowe FAP‑520 z udoskonaloną technologią LSN

Automatyczne czujki pożarowe FAP-520 łączą zalety ulepszonej technologii LSN z walorami estetycznymi wynikającymi z instalacji podtynkowej i możliwości dobrania koloru. Czujki zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem współpracy z modułową centralą sygnalizacji pożaru FPA-5000 o znacznie ulepszonych parametrach systemu LSN.
 • Nowoczesne superpłaskie wzornictwo
 • Gładka, wygodna do czyszczenia powierzchnia
 • Innowacyjny mechanizm mocowania
 • Wysoka niezawodność
 • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
 • Udoskonalona technologia LSN

Czujka FAP-520 jest dostępna w dwóch wersjach: jako czujka dymu bazująca na pomiarze rozproszenia światła lub jako czujka wielosensorowa, wyposażona w dodatkowy detektor gazowych produktów spalania. Czujki dostępne są w kolorze białym lub w wersji przezroczystej z kolorowymi wkładkami.
Podstawowe funkcje
Gładka powierzchnia oraz możliwość podtynkowego montażu czujek pożarowych FCP-500 pozwala na ich zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach w zakresie estetyki wnętrz. Czujki te doskonale nadają się do pracy w miejscach o podwyższonym poziomie zapylenia. Czujki i pokrywy w wersji przezroczystej z kolorowymi wkładkami są dostarczane w komplecie z zestawem dwustronnie barwionych kolorowych pierścieni w 16 kolorach, pozwalających na indywidualny dobór koloru.
Technologia detekcji i przetwarzanie sygnału
Wszystkie czujki serii FAP-520 posiadają dwa detektory optyczne oraz detektor zabrudzenia. Wielodetektorowa czujka FAP-OC-520 wyposażona jest ponadto w detektor gazowych produktów spalania, stanowiący dodatkowy kanał detekcji.
Każdy detektor może zostać zaprogramowany przy użyciu oprogramowania RPS lub WinPara za pośrednictwem sieci LSN. Wszystkie sygnały pochodzące z poszczególnych detektorów czujki są nieustannie analizowane przez wewnętrzne układy elektroniczne i wzajemnie korelowane z wykorzystaniem algorytmów.
Połączenie detektorów optycznych i detektora gazu pozwala na zastosowanie czujki w miejscach, gdzie z racji wykonywanych prac występują niewielkie ilości dymu, pary lub kurzu. W takiej czujce alarm zostanie wyzwolony tylko wtedy, kiedy kombinacja sygnałów będzie odpowiadała określonej charakterystyce miejsca instalacji, wybranej podczas instalacji. Pozwala to uzyskać niezwykle wysoki poziom odporności na fałszywe alarmy. W przypadku zadymienia na poziomie 50% progu wyzwolenia alarmu urządzenie wysyła alarm wstępny (pokazywany w bazie danych zdarzeń centrali sygnalizacji pożaru).
Detektor optyczny (detektor dymu)
Detektor optyczny działa na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Diody LED wysyłają wiązkę świetlną pod określonym kątem w kierunku obszaru rozpraszania światła.
Podczas pożaru światło ulega rozproszeniu przez cząsteczki dymu. Rozproszone światło pada na fotodiody, które zamieniają informację o ilości światła na odpowiedni sygnał elektryczny.
Zakłócenia spowodowane światłem dziennym i sztucznym są filtrowane przez filtr optyczny światła dziennego, filtr elektroniczny, a także prostownik pracujący w pętli fazowej (stabilność oświetlenia otoczenia: „test olśnienia” DIN EN 54-7).
Diody LED i fotodiody detektora są kontrolowane indywidualnie przez układ elektroniczny czujki. Układ w trybie ciągłym wysyła niezależne od siebie kombinacje sygnałów, które idealnie odzwierciedlają poziom zadymienia, a jednocześnie pozwalają na odróżnienie dymu od zakłóceń (owady lub inne obiekty). Ponadto obliczana jest charakterystyka czasowa i wzajemna korelacja sygnałów z detektora optycznego w celu podniesienia skuteczności odróżnienia dymu od ewentualnych zakłóceń. Co więcej kontrola prawdopodobieństwa różnych sygnałów pozwala na wykrycie błędów, które mogą wystąpić w układach elektronicznych lub diodach LED.
Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)
Detektor gazu wykrywa głównie tlenek węgla (CO) wydzielany podczas spalania, ale także wodór (H) oraz tlenek azotu (NO).
Podstawowa metoda pomiaru polega na utlenianiu CO na elektrodzie i określeniu wielkości generowanego prądu. Wartość sygnału detektora jest proporcjonalna do stężenia gazu.
Detektor gazowych produktów spalania dostarcza dodatkowych informacji pozwalających skutecznie eliminować fałszywe alarmy. Detektor CO jest monitorowany poprzez pomiar jego pojemności wewnętrznej. Jeżeli pojemność wykracza poza założone wartości, w centrali sygnalizacji pożaru wyświetlany jest komunikat o błędzie. W takiej sytuacji czujka kontynuuje pracę wyłącznie jako czujka dymu, działająca na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Zależnie od długości czasu bezawaryjnej pracy detektora chemicznego (gazu), Czujka pożarowa FAP-OC 520 wyłącza detektory chemiczne (C) po pięciu latach działania. Czujka kontynuuje pracę jako detektor optyczny (O). W takim przypadku czujka powinna natychmiast zostać wymieniona, aby utrzymać wysoką niezawodność detekcji charakterystyczną dla czujki optyczno-chemicznej.
Detektor zabrudzenia
Poziom zabrudzenia powierzchni detektora jest nieustannie mierzony przez detektor zabrudzenia (6); wynik pomiaru jest poddawany ocenie i wskazywany w trzech poziomach na centrali sygnalizacji pożaru. Zabrudzenie powierzchni detektora pozwala na aktywne dostosowywanie wartości progowych (kompensacja wahań) i na wyświetlenie informacji o błędzie w przypadku silnego zabrudzenia.
Charakterystyka udoskonalonej sieci LSN
Czujki pożarowe serii 420 posiadają wszystkie cechy
ulepszonej technologii LSN:
 • Elastyczne struktury sieciowe, w tym „T-tapping” bezużycia dodatkowych elementów
 • Nawet do 254 elementów udoskonalonej sieci LSN w każdej pętli lub odgałęzieniu

Automatyczne czujki pożarowe FAP-520 z udoskonaloną technologią LSN | 3
 • Automatyczne lub ręczne adresowanie czujek za pomocą przełączników obrotowych, w każdym przypadku z lub bez funkcji automatycznego wykrywania
 • Zasilanie dołączonych elementów przez szynę LSN do 300 mA
 • Możliwość stosowania nieekranowanych kabli sygnalizacji pożarowej
 • Maks. długość kabla 1000 m
 • Kompatybilność z istniejącymi systemami LSN i centralami sygnalizacji pożaru.

Dodatkowo czujki pożarowe FAP-520 oferują wszystkie zalety technologii LSN. Skonfigurowana czujka dostarcza
następujących danych:
 • Numer seryjny
 • Stopień zabrudzenia elementów optycznych
 • Czas pracy
 • Bieżące wartości analogowe

Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.
Czujka posiada funkcję automonitorowania. Centrala sygnalizacji pożaru wyświetla następujące błędy:
 • Uszkodzenie elektroniki pomiarowej lub jednej z diod LED detektora optycznego
 • Silne zabrudzenie (zamiast fałszywego alarmu)
 • Uszkodzenie detektora CO (FAP-OC 520)

Pozostałe funkcje
Informacje o stanie czujki wskazywane są przez wyraźnie widoczną, dwukolorową diodę LED. W przypadku alarmu dioda LED miga na czerwono. Istnieje możliwość sterowania wyniesionym wskaźnikiem zadziałania czujki.
Wbudowane izolatory zwarć gwarantują zachowanie funkcjonalności pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia.
Innowacyjny sposób mocowania czujki umożliwia szybki montaż i wymianę. Zaleca się użycie specjalnego narzędzia FAA-500-RTL, przydatnego szczególnie przy pracach na dużych wysokościach.
Dostępne jest urządzenie testowe FAA-500-TTL wyposażone w magnes oraz inne akcesoria serwisowe pozwalające na wygodne testowanie czujek. Magnes wyzwala kontaktron, który przełącza czujkę w tryb testowy.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...