CAMEO

Cameo oferuje wysoką rozdzielczość obrazu cechującą produkty Vision Factory oraz łatwą, intuicyjną obsługę pozwalającą na pełne wykorzystanie jego możliwości. W odróżnieniu od innych wideomultiplekserów posiada czytelne i łatwe w użyciu klawisze. Dzięki wyświetlanym na ekranie ikonom, szybko i sprawnie zrobisz to, co chcesz.
Maksymalnie wyraźny obraz
Wysoka rozdzielczość 920 pikseli x 625 linii powoduje bardzo dobrą wyrazistość obrazu podczas obserwacji oraz odtwarzania zapisanego obrazu.
Olbrzymia elastyczność (możliwości)
Dostępne są modele dulpex, 9 i 18-kamerowe, monochromatyczne i kolorowe. Opcjonalne wyjście Superspot drugiego, niezależnego, wielooknowego monitora, pozwala zarówno w trybie obserwacji, jak i odtwarzania na większą elastyczność systemu niż konkurencyjne produkty.
Dostępne są 32 widoki wielooknowe, które mogą być powiązane z jednym z 9 klawiszy funkcyjnych, umożliwiających natychmiastowe wywołanie żądanego widoku. Widok wielooknowy może zawierać obraz z dowolnej kamery lub sekwencję.
Wielka czujność
Aktywna detekcja ruchu umożliwia automatyczną reakcję w przypadku wykrycia ruchu na obserwowanym obrazie, polegającą na zmianie trybu wyświetlania lub nagrywania. Cameo wykrywa zawsze, nawet, jeśli obraz nie jest bieżąco wyświetlany.
Bardzo prosta obsługa
Wideomultiplekser Cameo został zaprojektowany w taki sposób, że jego użytkowanie nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Mechanizm wyświetlanych na ekranie ikon przedstawia w jasną i zwięzłą informację o wykonywanych operacjach. Pomoc ekranowa dotycząca aktualnie wykonywanych operacji nie wymaga odsyłania użytkownika do instrukcji obsługi.
Czytelne przyciski
Cameo, w odróżnieniu od innych wideomultiplekserów z ich przyciskami opisanymi nieczytelnymi, dziwacznymi symbolami lub absurdalnymi skrótami, posada czytelne i łatwe w użyciu klawisze. Dzięki wyświetlanym na ekranie funkcjom, szybko i sprawnie zrobisz to, co chcesz.
"Automatyczna" instalacja
Elegancka obudowa standardowych rozmiarów z możliwością montażu w szafie typu RACK przy pomocy załączonych uchwytów jest odpowiednia w każdym zastosowaniu. Przelotowe wejścia kamerowe z automatycznym dopasowaniem falowym, automatyczna synchronizacja z magnetowidem i programowanie przy pomocy menu ekranowego czynią instalację Cameo łatwiejszą niż dotychczas.
Superspot
Wersje 18-kamerowe wideomultipleksera Cameo posiadają funkcję 'superspot', drugiego monitora umożliwiającego wyświetlanie widoków wielooknowych. Superspot jest unikatowym produktem The Vision Factory dającym bogate możliwości obserwacyjne:
-Monitor dodatkowy umożliwiający w trybie obserwacji lub odtwarzania wyświetlenie uzupełniającego widoku wielooknowego wybranej grupy kamer równocześnie z obserwacją zasadniczego obrazu na monitorze głównym.
-Dwa niezależne widoki wielooknowe umożliwiają jednoczesną obserwację różnych planów na dwóch monitorach, np. wielooknowy widok części sklepowej oraz pomieszczeń biurowych lub kamer zewnętrznych na jednym monitorze i wewnętrznych na drugim.
-Każdy z dwóch monitorów pozwala wyświetlić widok 9-oknowy, co umożliwia obserwację większej ilości szczegółów niż standardowe konstrukcje oraz tworzenie logicznych grup kamer.
Aktywna detekcja ruchu
Aktywna detekcja ruchu jest funkcją pozwalającą wykryć ruch na obserwowanym obrazie, co czyni ją bardzo pomocnym i wszechstronnym narzędziem, które cechuje:
-Automatyczne zwiększenie częstości zapisu obrazu z kamer, na których zostanie wykryty ruch z pewnością zwiększy liczbę rejestrowanych szczegółów.
-Automatyczne włączenie do zapisu obrazu z kamer, na których zostanie wykryty ruch stwarza możliwość jedynie okresowej rejestracji obrazu. Np.: Drzwi pożarowe mogą nigdy nie zostać otwarte, lecz w przypadku pożaru bezcenny staje się zapis obrazu z kamer obserwujących je. Wykrycie ruch na obrazie pochodzącym z kamery automatycznie włącza rejestrację tego obrazu.
-Graficzna sygnalizacja wykrycia ruchu. Zwalnia to obsługę od ciągłego śledzenia wszystkich obrazów oraz nie powoduje opóźnienia w wyświetlaniu istotnych obrazów w sytuacji zagrożenia.
-Aktywna detekcja ruchu może oddziaływać na wyjścia przekaźnikowe sterujące np. sygnalizatorami, wejściami sterującymi magnetowidu itp.
Specyfikacja wideomultipleksera Cameo
Modele
CMO-MD09 9-kamerowy, monochromatyczny, duplex
CMO-MD18 18-kamerowy, monochromatyczny, duplex
CMO-CD09 9-kamerowy, kolorowy, duplex
CMO-CD18 18-kamerowy, kolorowy, duplex
Tryby
Tryb zapisu jest dostępny zawsze, a dodatkowo z pozostałych trybów można wybrać dowolny.
-Live (Obserwacja)
Na monitorze głównym może być wyświetlony:
obraz pełnoekranowy
sekwencje obrazów z dowolnie wybranych kamer
jeden z 9 widoków wielooknowych
-Funkcje Freeze (Zamrożenia) i 2-krotny Zoom są dostępne na monitorze głównym w trybie pełnoekranowym.
Wersje 18-kamerowe posiadają funkcję Superspot, drugiego monitora umożliwiającego wyświetlanie widoków wielooknowych.
Wejścia
9 lub 18-przelotowych wejść kamerowych w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC), posiadających automatyczne dopasowanie falowe.
Współpraca z magnetowidem w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC) lub Y-C (S-VHS).
Opcjonalny, zewnętrzny moduł wejść alarmowych podłączony przez port RS232.
Wyjścia
Wyjście monitora głównego i spotmonitora dostępne w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC) lub Y-C (S-VHS).
Dwa wyjścia przekaźnikowe (N.O. lub N.C.)
Rozdzielczość
920 pikseli x 625 linii
Obsługa
Klawiatura stanowiąca zintegrowany panel czołowy.
Standardowy port transmisji szeregowej.
Warunki pracy
Temperatura: 0 - 40°C.
Wilgotność: 5-95% (brak zjawiska kondensacji pary).
Zasilanie sieciowe
Zewnętrzny zasilacz 240VAC/12VDC
Wymiary
Wymiary: 438mm (szer.) x 44mm (wys.) x 360mm (gł.)

Wróć

CAMEO

Cameo oferuje wysoką rozdzielczość obrazu cechującą produkty Vision Factory oraz łatwą, intuicyjną obsługę pozwalającą na pełne wykorzystanie jego możliwości. W odróżnieniu od innych wideomultiplekserów posiada czytelne i łatwe w użyciu klawisze. Dzięki wyświetlanym na ekranie ikonom, szybko i sprawnie zrobisz to, co chcesz.
Maksymalnie wyraźny obraz
Wysoka rozdzielczość 920 pikseli x 625 linii powoduje bardzo dobrą wyrazistość obrazu podczas obserwacji oraz odtwarzania zapisanego obrazu.
Olbrzymia elastyczność (możliwości)
Dostępne są modele dulpex, 9 i 18-kamerowe, monochromatyczne i kolorowe. Opcjonalne wyjście Superspot drugiego, niezależnego, wielooknowego monitora, pozwala zarówno w trybie obserwacji, jak i odtwarzania na większą elastyczność systemu niż konkurencyjne produkty.
Dostępne są 32 widoki wielooknowe, które mogą być powiązane z jednym z 9 klawiszy funkcyjnych, umożliwiających natychmiastowe wywołanie żądanego widoku. Widok wielooknowy może zawierać obraz z dowolnej kamery lub sekwencję.
Wielka czujność
Aktywna detekcja ruchu umożliwia automatyczną reakcję w przypadku wykrycia ruchu na obserwowanym obrazie, polegającą na zmianie trybu wyświetlania lub nagrywania. Cameo wykrywa zawsze, nawet, jeśli obraz nie jest bieżąco wyświetlany.
Bardzo prosta obsługa
Wideomultiplekser Cameo został zaprojektowany w taki sposób, że jego użytkowanie nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Mechanizm wyświetlanych na ekranie ikon przedstawia w jasną i zwięzłą informację o wykonywanych operacjach. Pomoc ekranowa dotycząca aktualnie wykonywanych operacji nie wymaga odsyłania użytkownika do instrukcji obsługi.
Czytelne przyciski
Cameo, w odróżnieniu od innych wideomultiplekserów z ich przyciskami opisanymi nieczytelnymi, dziwacznymi symbolami lub absurdalnymi skrótami, posada czytelne i łatwe w użyciu klawisze. Dzięki wyświetlanym na ekranie funkcjom, szybko i sprawnie zrobisz to, co chcesz.
"Automatyczna" instalacja
Elegancka obudowa standardowych rozmiarów z możliwością montażu w szafie typu RACK przy pomocy załączonych uchwytów jest odpowiednia w każdym zastosowaniu. Przelotowe wejścia kamerowe z automatycznym dopasowaniem falowym, automatyczna synchronizacja z magnetowidem i programowanie przy pomocy menu ekranowego czynią instalację Cameo łatwiejszą niż dotychczas.
Superspot
Wersje 18-kamerowe wideomultipleksera Cameo posiadają funkcję 'superspot', drugiego monitora umożliwiającego wyświetlanie widoków wielooknowych. Superspot jest unikatowym produktem The Vision Factory dającym bogate możliwości obserwacyjne:
-Monitor dodatkowy umożliwiający w trybie obserwacji lub odtwarzania wyświetlenie uzupełniającego widoku wielooknowego wybranej grupy kamer równocześnie z obserwacją zasadniczego obrazu na monitorze głównym.
-Dwa niezależne widoki wielooknowe umożliwiają jednoczesną obserwację różnych planów na dwóch monitorach, np. wielooknowy widok części sklepowej oraz pomieszczeń biurowych lub kamer zewnętrznych na jednym monitorze i wewnętrznych na drugim.
-Każdy z dwóch monitorów pozwala wyświetlić widok 9-oknowy, co umożliwia obserwację większej ilości szczegółów niż standardowe konstrukcje oraz tworzenie logicznych grup kamer.
Aktywna detekcja ruchu
Aktywna detekcja ruchu jest funkcją pozwalającą wykryć ruch na obserwowanym obrazie, co czyni ją bardzo pomocnym i wszechstronnym narzędziem, które cechuje:
-Automatyczne zwiększenie częstości zapisu obrazu z kamer, na których zostanie wykryty ruch z pewnością zwiększy liczbę rejestrowanych szczegółów.
-Automatyczne włączenie do zapisu obrazu z kamer, na których zostanie wykryty ruch stwarza możliwość jedynie okresowej rejestracji obrazu. Np.: Drzwi pożarowe mogą nigdy nie zostać otwarte, lecz w przypadku pożaru bezcenny staje się zapis obrazu z kamer obserwujących je. Wykrycie ruch na obrazie pochodzącym z kamery automatycznie włącza rejestrację tego obrazu.
-Graficzna sygnalizacja wykrycia ruchu. Zwalnia to obsługę od ciągłego śledzenia wszystkich obrazów oraz nie powoduje opóźnienia w wyświetlaniu istotnych obrazów w sytuacji zagrożenia.
-Aktywna detekcja ruchu może oddziaływać na wyjścia przekaźnikowe sterujące np. sygnalizatorami, wejściami sterującymi magnetowidu itp.
Specyfikacja wideomultipleksera Cameo
Modele
CMO-MD09 9-kamerowy, monochromatyczny, duplex
CMO-MD18 18-kamerowy, monochromatyczny, duplex
CMO-CD09 9-kamerowy, kolorowy, duplex
CMO-CD18 18-kamerowy, kolorowy, duplex
Tryby
Tryb zapisu jest dostępny zawsze, a dodatkowo z pozostałych trybów można wybrać dowolny.
-Live (Obserwacja)
Na monitorze głównym może być wyświetlony:
obraz pełnoekranowy
sekwencje obrazów z dowolnie wybranych kamer
jeden z 9 widoków wielooknowych
-Funkcje Freeze (Zamrożenia) i 2-krotny Zoom są dostępne na monitorze głównym w trybie pełnoekranowym.
Wersje 18-kamerowe posiadają funkcję Superspot, drugiego monitora umożliwiającego wyświetlanie widoków wielooknowych.
Wejścia
9 lub 18-przelotowych wejść kamerowych w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC), posiadających automatyczne dopasowanie falowe.
Współpraca z magnetowidem w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC) lub Y-C (S-VHS).
Opcjonalny, zewnętrzny moduł wejść alarmowych podłączony przez port RS232.
Wyjścia
Wyjście monitora głównego i spotmonitora dostępne w standardzie zintegrowanego sygnału wideo (75W BNC) lub Y-C (S-VHS).
Dwa wyjścia przekaźnikowe (N.O. lub N.C.)
Rozdzielczość
920 pikseli x 625 linii
Obsługa
Klawiatura stanowiąca zintegrowany panel czołowy.
Standardowy port transmisji szeregowej.
Warunki pracy
Temperatura: 0 - 40°C.
Wilgotność: 5-95% (brak zjawiska kondensacji pary).
Zasilanie sieciowe
Zewnętrzny zasilacz 240VAC/12VDC
Wymiary
Wymiary: 438mm (szer.) x 44mm (wys.) x 360mm (gł.)

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...