Cyfrowy rejestrator wizyjny DVR1C – idealny zamiennik tradycyjnych magnetowidów poklatkowych

Cyfrowy rejestrator wizyjny DVR1C jest idealnym i praktycznym zamiennikiem tradycyjnych magnetowidów w systemach CCTV. Dzięki rejestratorowi DVR1C zapis, przechowywanie, wyszukiwanie oraz podgląd obrazów stają się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Rejestrator ten jest ponadto niedrogi i praktycznie nie wymaga czynności serwisowych.

Cyfrowa wygoda

Jako urządzenie cyfrowe, rejestrator wizyjny DVR1C oferuje dużo większą pojemność zapisu w porównaniu do magnetowidów VHS. Pojemność wbudowanego dysku twardego wynosi 160 GB, co odpowiada siedmiu kasetom video. Umożliwia to zapis ciągły oraz poklatkowy trwający tydzień lub nawet dłużej. Wyeliminowano również konieczność wykonywania częstych i kosztownych czynności serwisowych związanych z czyszczeniem głowic odczytujących / zapisujących oraz części ruchomych. Brak wymiany kaset podczas zapisu lub archiwizacji jest dodatkowym ułatwieniem. Dzięki cyfrowej formie danych przechowywanych na dysku twardym wyszukiwanie obrazów na podstawie daty / czasu lub zdarzeń alarmowych stało się bardzo łatwe, a ich odtworzenie następuje prawie natychmiast. Uproszczone elementy sterujące na płycie czołowej rejestratora – włączając w to pokrętło jog/shuttle – ułatwiają poruszanie się w obrębie menu, wybór opcji oraz podgląd obrazów. Pojedyncze obrazy lub sekwencje wizyjne mogą zostać zapisane na karcie pamięci Compact Flash, a następnie przeniesione do komputera PC, co znacznie zwiększa możliwości w zakresie podglądu, przechowywania oraz udostępniania danych.

Możliwość dołączenia jednej / kilku kamer

Cyfrowy rejestrator wizyjny zapisuje zarówno sygnał wizyjny jak i foniczny. Do urządzenia można dołączyć bezpośrednio jedną kamerę lub, za pomocą multipleksera, kilka kamer. W porównaniu z tradycyjnymi magnetowidami poklatkowymi rejestrator cyfrowy zapewnia niezmiennie wysoką jakość zapisu obrazu i dźwięku, bez stopniowej degradacji zarejestrowanych ujęć. Zapis jest uruchamiany za pomocą sygnału alarmowego doprowadzonego bezpośrednio do rejestratora. Materiał zarejestrowany przed wyzwoleniem alarmu, zapisany w buforze, jest automatycznie przesyłany na dysk twardy w celu późniejszego wyświetlenia.

Dostęp zdalny przez Internet

Cyfrowy rejestrator wizyjny DVR1C posiada również funkcje sieciowe umożliwiające zdalny podgląd obrazów za pomocą przeglądarki sieciowej przez sieć LAN, WAN lub Internet. Dostęp do obrazów bieżących lub zarejestrowanych wcześniej jest możliwy z dowolnej lokalizacji bez przerywania zapisu. Wielopoziomowe hasła dostępu pozwalają dokładnie zdefiniować użytkowników, którzy mogą uzyskać pogląd obrazów zapisanych i / lub bieżących.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...