Manager komunikatów cyfrowych. Plena LBB 1965/00

Manager komunikatów cyfrowych jest wysokiej klasy wszechstronnym wolnostojącym odtwarzaczem komunikatów cyfrowych. Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki. Może być stosowany w supermarketach do emisji spotów reklamowych lub w obiektach rekreacyjnych do emisji ostrzeżeń i komunikatów ewakuacyjnych w sytuacjach zagrożenia.
Maks. 12 komunikatów może być zapamiętanych w wewnętrznej pamięci EEPROM o pojemności 64 Mb niewymagającej podtrzymania bateryjnego. Każdy komunikat może mieć dowolną długość pod warunkiem zmieszczenia się dostępnej pamięci. Komunikaty i pliki konfiguracyjne przesyła się z komputera PC przez łącze RS-232. Po tej operacji urządzenie może działać samodzielnie bez dołączonego komputera PC. Komunikaty cyfrowe są przechowywane w plikach formatu WAV, częstotliwość próbkowania można wybrać z zakresu od 8 kHz do 24 kHz przy 16-bitowej długości słowa (liniowe kodowanie PCM). Umożliwia to nagranie do 500 s dźwięku z jakością (stosunek sygnał / szum) płyty CD. Wykorzystanie liniowego kodowania PCM zamiast innego standardu z kompresją (MP3, ADPCM, u-law / A-law) zapewnia wysoką jakość odtwarzania dowolnego typu sygnału audio łącznie z efektami dźwiękowymi i sygnałami specjalnymi, np. gongami przywoławczymi.
Moduł posiada 12 wejść wyzwalających umożliwiających sterowanie modułem podczas wywołań. Każde wejście może zostać skonfigurowane do emisji serii maks. 4 dostępnych komunikatów. W ten sposób pewne komunikaty mogą być wykorzystywane w różnych kombinacjach, co pozwala lepiej wykorzystać dostępną pojemność urządzenia. Łącznie z zaprogramowaniem sekwencji każdemu wejściu wyzwalającemu można przyporządkować strefy, do których za
pośrednictwem 6-strefowego przedwzmacniacza systemowego Plena LBB 1925/10 zostaną wyemitowane komunikaty. Manager LBB 1965/00 przesyła te informacje do wzmacniacza LBB 1925/10 przez łącze RS-232. Ciągły sygnał na wejściu wyzwalającym powoduje powtarzanie emisji zaprogramowanej sekwencji komunikatów.
Wejścia wyzwalające posiadają szeregowy system priorytetu, tzn. wejście 1 ma pierwszeństwo przed wejściem 2, wejście 2 przed 3, itd. Wejścia o najwyższym priorytecie (1 – 6) można wyzwalać wyłącznie zdalnie (złącza na płycie tylnej), co gwarantuje brak przypadkowych lub omyłkowych emisji. Wejścia 7-12 posiadają dodatkowo wygodne przełączniki umieszczone na płycie czołowej.
Moduł LBB 1965/00 może być również wykorzystywany do emisji komunikatów informujących o niebezpieczeństwie i komunikatów ewakuacyjnych. Spełnia on wymagania donośnej normy IEC60849. Zawartość wszystkich komunikatów jest ciągle nadzorowana mikrokontroler wykorzystuje specjalne obwody nadzorujące (watchdog), przetwornik cyfrowo-analogowy jest sprawdzany niskoczęstotliwościowym sygnałem pilota, wejście wyzwalające 1-6 mogą zostać skonfigurowane tak, aby możliwy był nadzór zwarć i rozwarć dołączonego okablowania. Nadzorowana jest obecność zasilania sieciowego. Moduł jest wyposażony w złącze i automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego 24 V. Sygnał pilota 20 kHz może być miksowany z użytecznym sygnałem wyjściowym, co umożliwia nadzór łącza do wzmacniacza, a nawet do nadzór systemów głośnikowych (przy zastosowaniu odbiorników sygnału pilota 20 kHz). Każda nieprawidłowość w działaniu jest sygnalizowana czerwoną diodą LED i uruchomieniem styków wyjścia sygnalizacji awarii. Moduł LBB 1965/00 jest wyposażone w przelotowe złącza wejściowe i wyjściowe XLR (dla sygnału symetrycznego) i CINCH (dla sygnału asymetrycznego). Umożliwia to włączenie urządzenia w istniejący tor sygnałowy. Tak długo, jak nie są emitowane żadne komunikaty, sygnał z wejść jest podawany na wyjścia. W momencie rozpoczęcia emisji komunikatu sygnał wejściowy zostaje przerwany a na wyjście zostaje skierowany sygnał komunikatu cyfrowego. Komunikaty i nastawy konfiguracyjne przesyła się do managera z komputera PC. Po przesłaniu konfiguracji sposób działania wejść / przełączników 7-12 może zostać zmieniony za pośrednictwem przełączników umieszczonych na płycie czołowej urządzenia. Nie jest potrzebna do tego ponowna transmisja danych i dołączony komputer PC. Monitorowanie zawartości komunikatów jest możliwie za pośrednictwem słuchawek dołączanych do gniazda słuchawkowego.
Dane techniczne:

Wróć

Manager komunikatów cyfrowych. Plena LBB 1965/00

Manager komunikatów cyfrowych jest wysokiej klasy wszechstronnym wolnostojącym odtwarzaczem komunikatów cyfrowych. Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki. Może być stosowany w supermarketach do emisji spotów reklamowych lub w obiektach rekreacyjnych do emisji ostrzeżeń i komunikatów ewakuacyjnych w sytuacjach zagrożenia.
Maks. 12 komunikatów może być zapamiętanych w wewnętrznej pamięci EEPROM o pojemności 64 Mb niewymagającej podtrzymania bateryjnego. Każdy komunikat może mieć dowolną długość pod warunkiem zmieszczenia się dostępnej pamięci. Komunikaty i pliki konfiguracyjne przesyła się z komputera PC przez łącze RS-232. Po tej operacji urządzenie może działać samodzielnie bez dołączonego komputera PC. Komunikaty cyfrowe są przechowywane w plikach formatu WAV, częstotliwość próbkowania można wybrać z zakresu od 8 kHz do 24 kHz przy 16-bitowej długości słowa (liniowe kodowanie PCM). Umożliwia to nagranie do 500 s dźwięku z jakością (stosunek sygnał / szum) płyty CD. Wykorzystanie liniowego kodowania PCM zamiast innego standardu z kompresją (MP3, ADPCM, u-law / A-law) zapewnia wysoką jakość odtwarzania dowolnego typu sygnału audio łącznie z efektami dźwiękowymi i sygnałami specjalnymi, np. gongami przywoławczymi.
Moduł posiada 12 wejść wyzwalających umożliwiających sterowanie modułem podczas wywołań. Każde wejście może zostać skonfigurowane do emisji serii maks. 4 dostępnych komunikatów. W ten sposób pewne komunikaty mogą być wykorzystywane w różnych kombinacjach, co pozwala lepiej wykorzystać dostępną pojemność urządzenia. Łącznie z zaprogramowaniem sekwencji każdemu wejściu wyzwalającemu można przyporządkować strefy, do których za
pośrednictwem 6-strefowego przedwzmacniacza systemowego Plena LBB 1925/10 zostaną wyemitowane komunikaty. Manager LBB 1965/00 przesyła te informacje do wzmacniacza LBB 1925/10 przez łącze RS-232. Ciągły sygnał na wejściu wyzwalającym powoduje powtarzanie emisji zaprogramowanej sekwencji komunikatów.
Wejścia wyzwalające posiadają szeregowy system priorytetu, tzn. wejście 1 ma pierwszeństwo przed wejściem 2, wejście 2 przed 3, itd. Wejścia o najwyższym priorytecie (1 – 6) można wyzwalać wyłącznie zdalnie (złącza na płycie tylnej), co gwarantuje brak przypadkowych lub omyłkowych emisji. Wejścia 7-12 posiadają dodatkowo wygodne przełączniki umieszczone na płycie czołowej.
Moduł LBB 1965/00 może być również wykorzystywany do emisji komunikatów informujących o niebezpieczeństwie i komunikatów ewakuacyjnych. Spełnia on wymagania donośnej normy IEC60849. Zawartość wszystkich komunikatów jest ciągle nadzorowana mikrokontroler wykorzystuje specjalne obwody nadzorujące (watchdog), przetwornik cyfrowo-analogowy jest sprawdzany niskoczęstotliwościowym sygnałem pilota, wejście wyzwalające 1-6 mogą zostać skonfigurowane tak, aby możliwy był nadzór zwarć i rozwarć dołączonego okablowania. Nadzorowana jest obecność zasilania sieciowego. Moduł jest wyposażony w złącze i automatyczny przełącznik zasilania rezerwowego 24 V. Sygnał pilota 20 kHz może być miksowany z użytecznym sygnałem wyjściowym, co umożliwia nadzór łącza do wzmacniacza, a nawet do nadzór systemów głośnikowych (przy zastosowaniu odbiorników sygnału pilota 20 kHz). Każda nieprawidłowość w działaniu jest sygnalizowana czerwoną diodą LED i uruchomieniem styków wyjścia sygnalizacji awarii. Moduł LBB 1965/00 jest wyposażone w przelotowe złącza wejściowe i wyjściowe XLR (dla sygnału symetrycznego) i CINCH (dla sygnału asymetrycznego). Umożliwia to włączenie urządzenia w istniejący tor sygnałowy. Tak długo, jak nie są emitowane żadne komunikaty, sygnał z wejść jest podawany na wyjścia. W momencie rozpoczęcia emisji komunikatu sygnał wejściowy zostaje przerwany a na wyjście zostaje skierowany sygnał komunikatu cyfrowego. Komunikaty i nastawy konfiguracyjne przesyła się do managera z komputera PC. Po przesłaniu konfiguracji sposób działania wejść / przełączników 7-12 może zostać zmieniony za pośrednictwem przełączników umieszczonych na płycie czołowej urządzenia. Nie jest potrzebna do tego ponowna transmisja danych i dołączony komputer PC. Monitorowanie zawartości komunikatów jest możliwie za pośrednictwem słuchawek dołączanych do gniazda słuchawkowego.
Dane techniczne:

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...