Nowe centrale firmy Satel - INTEGRA

Od kwietnia są już dostępne nowe centrale alarmowe INTEGRA firmy Satel.

Projektując centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwiązań znanych z wcześniejszych produktów firmy SATEL.
W efekcie powstała rodzina central umożliwiających tworzenie systemów alarmowych o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych, optymalnie dopasowanych do wielkości chronionego obiektu.
Właściwości systemu:
od 4 do 128 wejść
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecności i poprawności działania czujek
od 4 do 128 wyjść
od 4 do 32 stref
- strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
- możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
- czasowa blokada strefy
współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
sterowanie systemem
- manipulator LCD
- komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
komputerową)
- klawiatura strefowa
program centrali
- oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
programowanie ustawień centrali
- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
- lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
modemu
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
zasilania
hasła
- od 16 do 240 haseł użytkowników
- do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
- 1 hasło serwisowe
- kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
użytkownika
- określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
zbliżeniowych
- okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
timery
- od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez użytkowników
pamięć zdarzeń
- możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
- rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,
korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
- rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
- data i czas wystąpienia zdarzenia
rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
- możliwość selekcji zdarzeń
- nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
systemie
kontrola dostępu
- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
DALLAS
- kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
centrali
- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
wyjść centrali
monitoring telefoniczny
- 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
- 9 identyfikatorów
- formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
powiadamianie
- od 4 do 16 numerów telefonów
- od 16 do 32 komunikatów głosowych
- od 16 do 64 komunikatów tekstowych
- potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
odpowiadanie na telefon
- rejestrowane w pamięci zdarzeń
- sprawdzenie stanu stref centrali
- sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
- rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
- inteligentne ponawianie próby transmisji danych
- programowalny algorytm postępowania centrali
modem wewnętrzny 300bps
obsługa szybkich modemów zewnętrznych
- sprawna wymiana informacji z komputerem
- komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
- obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral
komunikacyjnych


Płyta główna centrali INTEGRA 24
4 wejścia
4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe)
3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
1 partycja
4 strefy
16 timerów systemowych
4 numery telefonów do powiadamiania
gniazdo do podłączenia syntezera mowy
16 komunikatów głosowych


Płyta główna centrali INTEGRA 32
8 wejść
8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)
3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
4 partycje
16 stref
32 timery systemowe
8 numerów telefonów do powiadamiania
gniazdo do podłączenia syntezera mowy
16 komunikatów głosowych
32 komunikaty na pager
64 hasła użytkowników
pamięć 899 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 1,7A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Płyta główna centrali INTEGRA 64
16 wejść
16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów
2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów
8 partycji
32 strefy
64 timery systemowe
16 numerów telefonów do powiadamiania
2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
16 komunikatów głosowych
64 komunikaty na pager
192 hasła użytkowników
pamięć 6143 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Płyta główna centrali INTEGRA 128
16 wejść
16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów
2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów
8 partycji
32 strefy
64 timery systemowe
16 numerów telefonów do powiadamiania
2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
32 komunikaty głosowe
64 komunikaty na pager
240 hasła użytkowników
pamięć 22527 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Manipulatory INTEGRA KLCD i KLCD-R
wyświetlacz LCD
- 2x16 znaków
- odczyt pamięci zdarzeń
- stan wejść centrali
- stan stref
- zegar systemu i data
- notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi
m.in. o okresowej konserwacji systemu
podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- stałe
- czasowe po naciśnięciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
6 diod LED informujących o stanie systemu
sygnalizacja dźwiękowa
- alarm
- awaria
- czas na wejście
- czas na wyjście
- czas autouzbrojenia
- naruszenie wejść (gong)
- potwierdzenie operacji klawiatury
2 wejścia
mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
sygnalizacja utraty łączności z centralą
łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX
czytnik kart zbliżeniowych w manipulatorach INTEGRA KLCD-R


Klawiatura strefowa INTEGRA S
steruje jedną strefą w systemie
podświetlenie klawiatury
- stałe
- czasowe po naciśnięciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
3x2 diody LED pokazujące stan strefy, do której przypisana jest
klawiatura
sygnalizacja dźwiękowa
- alarm
- czas na wejście
- czas na wyjście
- czas autouzbrojenia
- pozostawienie otwartych drzwi
- potwierdzenie operacji klawiatury
przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą
elektromagnetyczną
wejście (NC) do kontroli stanu drzwi
mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora


Generator komunikatów głosowych VMG-16
generowanie głośnych komunikatów po zajściu określonych zdarzeń w systemie
pamięć umożliwiająca nagranie do 16 komunikatów
połączenie z centralą przez magistralę ekspanderów
16 wejść aktywowanych zwarciem do masy
gniazdo typu JACK do podłączenia słuchawek lub wzmacniacza
wyjście do podłączenia głośnika
port RS-485
dodatkowe wejście sabotażu modułu


Moduł thernetowy ETHM-1
serwer do obsługi centrali alarmowej przy pomocy programu GuardX
dostęp do centrali alarmowej przez Internet przy pomocy przeglądarki internetowej
serwer danych dla specjalnej aplikacji Javy instalowanej w telefonach komórkowych
transmisja kodowana 192-bitowym kluczem
obsługa DHCP (dynamiczne IP) lub ustawienie statycznego IP
możliwość konfiguracji numeru MAC
połączenie z centralą przez magistralę manipulatorów
aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu modułu
gniazdo RJ45
port RS-485
port RS-232

Wróć

Nowe centrale firmy Satel - INTEGRA

Od kwietnia są już dostępne nowe centrale alarmowe INTEGRA firmy Satel.

Projektując centrale alarmowe z serii INTEGRA skorzystano z najlepszych rozwiązań znanych z wcześniejszych produktów firmy SATEL.
W efekcie powstała rodzina central umożliwiających tworzenie systemów alarmowych o rozbudowanych możliwościach funkcjonalnych, optymalnie dopasowanych do wielkości chronionego obiektu.
Właściwości systemu:
od 4 do 128 wejść
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecności i poprawności działania czujek
od 4 do 128 wyjść
od 4 do 32 stref
- strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
- możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
- czasowa blokada strefy
współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
sterowanie systemem
- manipulator LCD
- komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
komputerową)
- klawiatura strefowa
program centrali
- oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
programowanie ustawień centrali
- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
- lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
modemu
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
zasilania
hasła
- od 16 do 240 haseł użytkowników
- do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
- 1 hasło serwisowe
- kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
użytkownika
- określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
zbliżeniowych
- okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
timery
- od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez użytkowników
pamięć zdarzeń
- możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
- rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,
korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
- rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
- data i czas wystąpienia zdarzenia
rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
- możliwość selekcji zdarzeń
- nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
systemie
kontrola dostępu
- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
DALLAS
- kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
centrali
- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
wyjść centrali
monitoring telefoniczny
- 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
- 9 identyfikatorów
- formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
powiadamianie
- od 4 do 16 numerów telefonów
- od 16 do 32 komunikatów głosowych
- od 16 do 64 komunikatów tekstowych
- potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
odpowiadanie na telefon
- rejestrowane w pamięci zdarzeń
- sprawdzenie stanu stref centrali
- sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
- rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
- inteligentne ponawianie próby transmisji danych
- programowalny algorytm postępowania centrali
modem wewnętrzny 300bps
obsługa szybkich modemów zewnętrznych
- sprawna wymiana informacji z komputerem
- komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
- obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral
komunikacyjnych


Płyta główna centrali INTEGRA 24
4 wejścia
4 wyjścia programowalne (2 wysokoprądowe i 2 niskoprądowe)
3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
1 partycja
4 strefy
16 timerów systemowych
4 numery telefonów do powiadamiania
gniazdo do podłączenia syntezera mowy
16 komunikatów głosowych


Płyta główna centrali INTEGRA 32
8 wejść
8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych)
3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów
magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów
4 partycje
16 stref
32 timery systemowe
8 numerów telefonów do powiadamiania
gniazdo do podłączenia syntezera mowy
16 komunikatów głosowych
32 komunikaty na pager
64 hasła użytkowników
pamięć 899 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 1,7A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Płyta główna centrali INTEGRA 64
16 wejść
16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów
2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów
8 partycji
32 strefy
64 timery systemowe
16 numerów telefonów do powiadamiania
2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
16 komunikatów głosowych
64 komunikaty na pager
192 hasła użytkowników
pamięć 6143 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Płyta główna centrali INTEGRA 128
16 wejść
16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 manipulatorów
2 magistrale ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 64 modułów
8 partycji
32 strefy
64 timery systemowe
16 numerów telefonów do powiadamiania
2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
32 komunikaty głosowe
64 komunikaty na pager
240 hasła użytkowników
pamięć 22527 zdarzeń
zasilacz impulsowy
- wydajność: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
odłączanie rozładowanego akumulatora


Manipulatory INTEGRA KLCD i KLCD-R
wyświetlacz LCD
- 2x16 znaków
- odczyt pamięci zdarzeń
- stan wejść centrali
- stan stref
- zegar systemu i data
- notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi
m.in. o okresowej konserwacji systemu
podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- stałe
- czasowe po naciśnięciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
6 diod LED informujących o stanie systemu
sygnalizacja dźwiękowa
- alarm
- awaria
- czas na wejście
- czas na wyjście
- czas autouzbrojenia
- naruszenie wejść (gong)
- potwierdzenie operacji klawiatury
2 wejścia
mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
sygnalizacja utraty łączności z centralą
łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX
czytnik kart zbliżeniowych w manipulatorach INTEGRA KLCD-R


Klawiatura strefowa INTEGRA S
steruje jedną strefą w systemie
podświetlenie klawiatury
- stałe
- czasowe po naciśnięciu klawisza
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
3x2 diody LED pokazujące stan strefy, do której przypisana jest
klawiatura
sygnalizacja dźwiękowa
- alarm
- czas na wejście
- czas na wyjście
- czas autouzbrojenia
- pozostawienie otwartych drzwi
- potwierdzenie operacji klawiatury
przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą
elektromagnetyczną
wejście (NC) do kontroli stanu drzwi
mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora


Generator komunikatów głosowych VMG-16
generowanie głośnych komunikatów po zajściu określonych zdarzeń w systemie
pamięć umożliwiająca nagranie do 16 komunikatów
połączenie z centralą przez magistralę ekspanderów
16 wejść aktywowanych zwarciem do masy
gniazdo typu JACK do podłączenia słuchawek lub wzmacniacza
wyjście do podłączenia głośnika
port RS-485
dodatkowe wejście sabotażu modułu


Moduł thernetowy ETHM-1
serwer do obsługi centrali alarmowej przy pomocy programu GuardX
dostęp do centrali alarmowej przez Internet przy pomocy przeglądarki internetowej
serwer danych dla specjalnej aplikacji Javy instalowanej w telefonach komórkowych
transmisja kodowana 192-bitowym kluczem
obsługa DHCP (dynamiczne IP) lub ustawienie statycznego IP
możliwość konfiguracji numeru MAC
połączenie z centralą przez magistralę manipulatorów
aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu modułu
gniazdo RJ45
port RS-485
port RS-232

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...