Przedwzmacniacz systemowy PLENA. LBB 1925/00

Przedwzmacniacz systemowy PLENA jest wysokiej klasy, wszechstronnym monofonicznym przedwzmacniaczem komunikatów i tła muzycznego, spełniającym wymagania różnego rodzaju publicznych systemów nagłośnieniowych. Przedwzmacniacz może pracować 2-kanałowo i jednocześnie podawać wzmocnione sygnały wywołań i tła muzycznego do maks. 6 stref nagłośnieniowych (za pośrednictwem wzmacniaczy końcowych mocy PLENA).
Możliwa jest również praca jednokanałowa tylko z jednym wzmacniaczem końcowym PLENA. Kanał wywoławczy posiada 2 wejścia do dołączania stacji wywoławczych PLENA: stacji LBB 1941/00 (stacja do wywołań ogólnych „all-call”) i stacji LBB 1946/00 (stacja 6-strefowa). Dołączane stacje można łączyć szeregowo. Kanał wywoławczy posiada również symetryczne wejście uniwersalne z 3-stykowym złączem XLR do dołączania mikrofonów lub źródeł liniowych (czułość przełączana wewnętrznie) oraz z równoległym 5-stykowym złączem DIN ze stykami priorytetowymi (wywołanie ogólne „all call”), które mogą służyć również do uruchamiania jednego z dostępnych sygnałów gongu. Wejście mikrofonowe posiadaprzełączany filtr korekcyjny mowy zwiększający jej zrozumiałość, regulator głośności i barwy dźwięku (tony niskie i wysokie) ze zoptymalizowaną dla sygnału mowy „półkową” (przedziałami płaską) charakterystyką częstotliwościową. Sygnał wyjściowy z kanału wywoławczego wyprowadzony jest na wyjście główne (Master) ze złączem XLR.
Kanał tła muzycznego posiada 3 wejścia wyposażone w stereofoniczne złącza CINCH z wewnętrzną konwersją na sygnał monofoniczny. Na płycie czołowej znajduje się przełącznik wyboru źródła, regulator głośności i barwy dźwięku (tony niskie i wysokie) ze zoptymalizowaną dla sygnału muzyki „półkową” (przedziałami płaską) charakterystyką częstotliwościową. Kanał tła muzycznego posiada wyjście bezpośrednie ze złączem XLR wykorzystywane przy pracy 2-kanałowej. Sygnał tła jest ponadto doprowadzany z najniższym priorytetem do wyjścia głównego (Master), które wykorzystuje się przy pracy 1-kanałowej. Sygnał tła muzycznego może być kierowany do wybranych stref nagłośnieniowych za pośrednictwem przełączników wyboru stref umieszczonych na płycie czołowej urządzenia.
Wejście specjalne (Emergency) / telefoniczne wyposażone jest w obwód detekcji sygnału wejściowego (VOX) oraz oddzielny regulator głośności umieszczony na płycie tylnej urządzenia. Dzięki obwodowi VOX sygnał z tego wejścia jest automatycznie przekazywany z najwyższym priorytetem do wszystkich stref nagłośnieniowych. Dwa wejścia wyzwalające służą do sterowania emisją sygnałów alarmowych lub sygnału czasu w wybranych strefach nagłośnieniowych. Do wyboru jest cały zestaw sygnałów. Ponadto przedwzmacniacz wyposażony jest w wejście audio z komputera PC oraz złącze sterujące RS-232. Umożliwia to automatyczne sterowanie wyborem stref nagłośnieniowych oraz emisją tła muzycznego i wywołań za pośrednictwem komputera PC.
Przedwzmacniacz wyposażony jest w 6-poziomowy system priorytetowy, warunkujący emisję tła muzycznego oraz sygnałów z mikrofonów, stacji wywoławczych, wejść wyzwalających i wejścia specjalnego.
Przedwzmacniacz systemowy PLENA LBB 1925/00 wyposażony jest w zestaw dwubiegunowych przekaźników do dołączania do wyjść wzmacniaczy mocy odpowiednich grup głośników w zależności od wybranych stref nagłośnieniowych. Do każdej ze stref może być skierowany sygnał z kanału wywoławczego (wybrane strefy zgodnie z wyborem na stacji wywoławczej lub wszystkie przy wywołaniu ogólnym „all-call” i przy emisji sygnału z wejścia specjalnego), z kanału tła muzycznego lub wybrana strefa może pozostać nieaktywna. Aby przy pracy jednokanałowej umożliwić emisję komunikatów z głośnością niezależną od lokalnych nastaw regulatorów w głośnikach (które np. cicho odtwarzają tło muzyczne), wzmacniacz wyposażony jest w przekaźnik sterujący obwodami obejścia lokalnej regulacji głośności. Styki tego przekaźnika są uaktywniane w chwilą rozpoczęcia wywołania lub uaktywnienia wejścia wyzwalającego. Do zasilania zewnętrznych przekaźników służy wyjście zasilania 24 VDC. Dzięki temu nie potrzebny jest do tego celu dodatkowy zasilacz. Wejście specjalne posiada dodatkowy przekaźnik sterowany obwodem VOX, który może służyć do sterowania 3-przewodowym systemem obejścia lokalnej regulacji głośności. Gniazdo słuchawkowe oraz diodowy wskaźnik wysterowania VU (linijka LED) umożliwia monitorowanie sygnału na wyjściu głównym (Master).
Dane techniczne:

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...