SATEL ACCO - nowa, rozbudowana funkcjonalność

Nieustanny proces doskonalenia produktów przez firmę SATEL zaowocował modernizacją systemu ACCO.

Objęła ona zarówno oprogramowanie modułów kontroli dostępu, jak i program ACCO-SOFT-LT. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w kontrolerach pozwalają na aktualizację oprogramowania w pojedynczym module lub automatycznie we wszystkich modułach systemu podłączonych do magistrali przy użyciu odpowiedniego programu. Nowa funkcjonalność urządzenia i programu daje Klientom szersze możliwości w zakresie zarządzania i administracji systemem kontroli dostępu.
Wizualizacja systemu
Administrator systemu otrzymał nowe narzędzie umożliwiające wizualizację nadzorowanych obiektów. Na planie obiektu można rozmieścić różne elementy systemu (kontrolery, kontrolowane drzwi, kamery). Stan kontrolerów jest na bieżąco aktualizowany. Piktogramy symbolizujące moduły informują o stanie: modułu, jego zasilania, terminali do niego podpiętych oraz przejścia, które kontroluje. Rola planu nie ogranicza się tylko do funkcji informacyjnych. Dzięki ikonom można w łatwy sposób np. odblokować przejście.
Komparacja danych
Narzędzie służące do porównywania danych między programem a modułami jest teraz wygodniejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla administratora. Program w przejrzysty sposób przedstawia porównywane dane. W zależności od ich rodzaju, administrator może uruchomić proces automatycznej korekty lub dokonać zmian ręcznie. Interwencja administratora może być wymagana szczególnie w przypadku, gdy konflikt zachodzi między danymi użytkowników.
Funkcje dotyczące przejścia
Otwarcie drzwi bez autoryzacji może nie być interpretowane jako wejście siłowe. Odblokowanie lub zablokowanie przejścia może odbywać się zgodnie ze specjalnie w tym celu stworzonym harmonogramem dostępu.
Eksport zdarzeń
W programie istnieje możliwość wyeksportowania zdarzeń w wybranym formacie (CSV, Excel) do pliku. Ułatwia to ich późniejsze przeglądanie bez uruchomienia programu, a także umożliwia ich archiwizowanie.
Kontrola jakości komunikacji
Program na bieżąco kontroluje poprawność komunikacji między programem a modułami obecnymi w systemie. Dostępne dla administratora narzędzia diagnostyczne ułatwiają w razie występowania problemów z komunikacją odnalezienie źródła problemu.
UŻYTKOWNICY
Limit wejść - z myślą o miejscach, w których wykupuje się karnet na konkretną ilość wejść, jak np. kluby fitness, baseny czy sauna,
dodany został parametr określający maksymalną ilość wejść użytkownika.
Łatwiejsze tworzenie grup - dzięki nowej opcji można w prostszy sposób łączyć użytkowników w grupy. Grupę można utworzyć na podstawie uprawnień pojedynczego użytkownika. Administrator może sprawdzić też, czy dane użytkownika nie uprawniają go do przynależności do grupy, która już istniała, i która charakteryzuje się takimi samymi uprawnieniami, jakie posiada ten użytkownik.
Podział na grupy w dużym stopniu ułatwia proces zarządzania użytkownikami.
Raport o użytkowniku/użytkownikach - administrator uzyskał możliwość generowania raportów w formacie PDF zawierających informacje o wybranych użytkownikach. Dane te ułatwiają w znacznym stopniu proces administrowania użytkownikami.
Raport obecności - zostało dodane narzędzie do rejestracji czasu obecności użytkowników. Administrator ma możliwość zdefiniowania reguł wejścia / wyjścia w oparciu o moduły obecne w systemie. Ustalenie konkretnych zasad pozwala określić, kto i jak długo przebywał
w danym pomieszczeniu lub na terenie całego obiektu. W bazie danych programu gromadzone są informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Na tej podstawie obliczany jest czas obecności i generowany raport, który przydatny może być później przy rozliczaniu
czasu pracy, obliczaniu nadgodzin czy wynagrodzeń.
Kontrola obecności - bazując na mechanizmach wykorzystywanych do tworzenia raportu obecności można w prosty sposób
kontrolować obecność pracowników na terenie obiektu.
ZAPOWIEDŹ
Obsługa czytników przesyłających dane w formacie Wiegand 26
Dotychczas firma SATEL oferowała urządzenia, w których transmisja danych podczas identyfikacji użytkowników mogła odbywać się
tylko w jednym formacie – EM-MARIN. Nowe moduły – ACCO-KPWG i ACCO-KPWG-PS – będą obsługiwać czytniki przesyłające
dane w formacie Wiegand 26.

Wróć

SATEL ACCO - nowa, rozbudowana funkcjonalność

Nieustanny proces doskonalenia produktów przez firmę SATEL zaowocował modernizacją systemu ACCO.

Objęła ona zarówno oprogramowanie modułów kontroli dostępu, jak i program ACCO-SOFT-LT. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w kontrolerach pozwalają na aktualizację oprogramowania w pojedynczym module lub automatycznie we wszystkich modułach systemu podłączonych do magistrali przy użyciu odpowiedniego programu. Nowa funkcjonalność urządzenia i programu daje Klientom szersze możliwości w zakresie zarządzania i administracji systemem kontroli dostępu.
Wizualizacja systemu
Administrator systemu otrzymał nowe narzędzie umożliwiające wizualizację nadzorowanych obiektów. Na planie obiektu można rozmieścić różne elementy systemu (kontrolery, kontrolowane drzwi, kamery). Stan kontrolerów jest na bieżąco aktualizowany. Piktogramy symbolizujące moduły informują o stanie: modułu, jego zasilania, terminali do niego podpiętych oraz przejścia, które kontroluje. Rola planu nie ogranicza się tylko do funkcji informacyjnych. Dzięki ikonom można w łatwy sposób np. odblokować przejście.
Komparacja danych
Narzędzie służące do porównywania danych między programem a modułami jest teraz wygodniejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla administratora. Program w przejrzysty sposób przedstawia porównywane dane. W zależności od ich rodzaju, administrator może uruchomić proces automatycznej korekty lub dokonać zmian ręcznie. Interwencja administratora może być wymagana szczególnie w przypadku, gdy konflikt zachodzi między danymi użytkowników.
Funkcje dotyczące przejścia
Otwarcie drzwi bez autoryzacji może nie być interpretowane jako wejście siłowe. Odblokowanie lub zablokowanie przejścia może odbywać się zgodnie ze specjalnie w tym celu stworzonym harmonogramem dostępu.
Eksport zdarzeń
W programie istnieje możliwość wyeksportowania zdarzeń w wybranym formacie (CSV, Excel) do pliku. Ułatwia to ich późniejsze przeglądanie bez uruchomienia programu, a także umożliwia ich archiwizowanie.
Kontrola jakości komunikacji
Program na bieżąco kontroluje poprawność komunikacji między programem a modułami obecnymi w systemie. Dostępne dla administratora narzędzia diagnostyczne ułatwiają w razie występowania problemów z komunikacją odnalezienie źródła problemu.
UŻYTKOWNICY
Limit wejść - z myślą o miejscach, w których wykupuje się karnet na konkretną ilość wejść, jak np. kluby fitness, baseny czy sauna,
dodany został parametr określający maksymalną ilość wejść użytkownika.
Łatwiejsze tworzenie grup - dzięki nowej opcji można w prostszy sposób łączyć użytkowników w grupy. Grupę można utworzyć na podstawie uprawnień pojedynczego użytkownika. Administrator może sprawdzić też, czy dane użytkownika nie uprawniają go do przynależności do grupy, która już istniała, i która charakteryzuje się takimi samymi uprawnieniami, jakie posiada ten użytkownik.
Podział na grupy w dużym stopniu ułatwia proces zarządzania użytkownikami.
Raport o użytkowniku/użytkownikach - administrator uzyskał możliwość generowania raportów w formacie PDF zawierających informacje o wybranych użytkownikach. Dane te ułatwiają w znacznym stopniu proces administrowania użytkownikami.
Raport obecności - zostało dodane narzędzie do rejestracji czasu obecności użytkowników. Administrator ma możliwość zdefiniowania reguł wejścia / wyjścia w oparciu o moduły obecne w systemie. Ustalenie konkretnych zasad pozwala określić, kto i jak długo przebywał
w danym pomieszczeniu lub na terenie całego obiektu. W bazie danych programu gromadzone są informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Na tej podstawie obliczany jest czas obecności i generowany raport, który przydatny może być później przy rozliczaniu
czasu pracy, obliczaniu nadgodzin czy wynagrodzeń.
Kontrola obecności - bazując na mechanizmach wykorzystywanych do tworzenia raportu obecności można w prosty sposób
kontrolować obecność pracowników na terenie obiektu.
ZAPOWIEDŹ
Obsługa czytników przesyłających dane w formacie Wiegand 26
Dotychczas firma SATEL oferowała urządzenia, w których transmisja danych podczas identyfikacji użytkowników mogła odbywać się
tylko w jednym formacie – EM-MARIN. Nowe moduły – ACCO-KPWG i ACCO-KPWG-PS – będą obsługiwać czytniki przesyłające
dane w formacie Wiegand 26.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...